Pastorie en Openbare School

Jarenlang is de openbare school op het Dorp de enige school geweest in Nieuwerkerk. De eerste vermelding van deze dorpsschool dateert al uit 1650. Toen stond de school aan de Dorpsstraat, later aan de Kerklaan naast de pastorie. Pas in 1875 kreeg de school er een 'concurrent' bij en wel aan de 's Gravenweg, de Openbare School no. II. In 1889 kwam daar na de schoolstrijd een Bijzondere School bij. Tot die tijd was de Openbare School algemeen geaccepteerd.