14321432
   
   
   
   
Iets van de lokale historie is vanaf deze plaats beschikbaar in tekst, beeld en geluid. In een groeiende beeldbank wordt een selectie aan prenten, foto's en andere illustraties geboden.

Zie voor 700 beschrijvingen van oude Nieuwerkerkse foto's op het streekarchief: Midden-Holland
(468 foto's daarvan zijn ook zelf te bekijken, de rest volgt.)

Dankzij de lokale omroep is een origineel interview te beluisteren.

Uit de rijke dorpsgeschiedenis zijn enkele beknopte beschrijvingen te raadplegen.
Stormvloed 1953              Oude Kerk   
Torenklok Oude Kerk
       IJsselsteenbakkerij   
Het oude dorp


Zie voor een actueel overzicht van alle publicaties over de lokale historie het streekarchief:
Midden-HollandNieuwerkerk telt 14 rijksmounumenten,
13 gemeentelijke monumenten en 18 beeldbepalende panden.

Een digitale rondgang door Nieuwerkerk a/d IJssel rond 1910.

Rubriek Toen & Nu in Het Kanaal 1979-2008, krant raadpleegbaar op streekarchief
Midden-Holland. Lees de Index. Deze rubriek staat vanaf 2009-jan. 2013 integraal op het streekarchief. Vanaf maart 2013 geldt dat voor de rubriek Oud+Heden in Hart van Holland.

Uit de Groenehart archieven:
Een overzicht van Nieuwerkerkse artikelen en stukken.

Via de website Geschiedenis van Zuid-Holland:
Geschiedenis van Nieuwerkerk aan den IJssel.
 bericht kumsius
 gemeentelijke monumenten
 toen&nu-index