De Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel is opgericht in 1992.


Haar altijd historische aktiviteiten:
• Opbouwen van een collectie voorwerpen uit Nieuwerkerk en
  omgeving.
• Bewaren en (grotendeels) exposeren van dit materiaal in en
  om haar Oudheidkamer.
• Verzorgen van onderwijsondersteuning.
• Houden van lezingen.
• Stimuleren tot en doen van onderzoek.
• Uitgeven van Nieuwsbrieven.
• Benaderen van overheden over hun
  erfgoedbeleid.

Zij heeft de Culturele ANBI status. Volg ons op facebook. 

Actueel:

Open middagen Oudheidkamer: (eerste zaterdag van de maand)
2/5, 6/6, 4/7, 1/8 en 5/9 (14-17 uur).

Eerst volgende keer: zaterdag 2 mei 2015.

Historische verenigingen hopen op rol van betekenis in Zuidplas, lees verder.


Tentoonstelling: Kortenoord in Oudheidkamer tijdens de open middagen.
Deze is samengesteld uit bruiklenen en eigen bezit. Een nieuwe bruikleen van de gemeente is een maquette van de Zuidplaspolder rond 1850, mét het verdwenen watermolenlandschap van Kortenoord-van-toen. Deze maquette is in 2005 gemaakt voor een poldertentoonstelling in het Nederlands Architectuurinstituut. Opvallend is dat alles in de Zuidplaspolder is opgehangen aan de verbindingslijn tussen de kerktorens van Moerkapelle een Moordrecht.
Woensdag 3 juni 20 uur: ALV in de Oudheidkamer

Na jaarstukken incl. een pp-presentatie van foto’s van 2014 volgen bedrijfsfilmfragmenten van Kortenoord van 1953-1963. Uniek. Een HVN-Nieuwsbrief komt eind mei nog!