43124312
   
   
   
   
In 1992 startte de HVN met een Oudheidkamer in een deel van de stal van de 17de eeuwse monumentale boerderij Nooit Gedacht, gelegen bij de Capelse grens, die Zuidplas op een fragment van de topografische Kaart wat dikker aangaf...  Nieuwerkerks muziek en zang bloeiden in WOII
Intussen zijn de gehele stal, het tussendeel van de boerderij, twee hooibergen, een deel van het erf en diverse objecten daarop bij de expositie betrokken. De entourage is bijvoorbeeld gewild voor trouwfoto's.
Het gaat om een lokale Oudheidkamer.
 De schatten van de Zuidplas 2017
In het landelijke Museum Inventarisatie Project MUSIP is de verzameling verdeeld in drie deelcollecties: geschiedenis van en ambacht en leven in Nieuwerkerk aan den IJssel. Zo zijn er een huishoudelijk hoekje, een winkeltje en een mini-schooltje. Tot het verzamelgebied hoort verder ambachtelijk en boerengereedschap.  De schatten van de Zuidplas 2016
Op de stalzolder is een historische thematische expositie en zijn er wisseltentoonstellingen.
Naast open dagdelen zijn er mogelijkheden voor groepsbezoeken.
De in opbouw zijnde collectieregistratie is gedeeltelijk op internet beschikbaar: zie onder Collectie.
 De schatten van de Zuidplas 2015

Zoals steeds zijn de vrijwilligers weer op allerlei manieren aan het werk geweest in de Oudheidkamer. Allereerst zijn we natuurlijk nog druk bezig met de registratie van de voorwerpen zoals het fotograferen en het nummeren en werd er natuurlijk weer regelmatig schoongemaakt.
 Verhaal uit de Oudheidkamer
 Capelse ISLA II in Oudheidkamer
Eind 2010 konden we in de prachtige nieuwe werkzolder trekken. Voordat we de zolder konden betrekken moest er heel wat opgeruimd worden en geklust. Zo zijn er onder andere schuifkasten gemaakt.  Koeien van Verhoog heetten Berm...
Lees verder in het archief.