13241324
  
  
  
  
In 1992 startte de HVN met een Oudheidkamer in een deel van de stal van de 17de eeuwse monumentale boerderij Nooitgedacht, gelegen bij de Capelse grens, die Zuidplas op een fragment van de topografische Kaart wat dikker aangaf.
De schatten van de Zuidplas 2015
De schatten van de Zuidplas 2016
De schatten van de Zuidplas 2017
Intussen zijn de gehele stal, het tussendeel van de boerderij, twee hooibergen, een deel van het erf en diverse objecten daarop bij de expositie betrokken. De entourage is bijvoorbeeld gewild voor trouwfoto's. Het gaat om een lokale Oudheidkamer.Nieuwerkerks muziek en zang bloeiden in WOII.
In het landelijke Museum Inventarisatie Project MUSIP is de verzameling verdeeld in drie deelcollecties: geschiedenis van en ambacht en leven in Nieuwerkerk aan den IJssel. Zo zijn er een huishoudelijk hoekje, een winkeltje en een mini-schooltje. Tot het verzamelgebied hoort verder ambachtelijk en boerengereedschap. Verhaal uit de Oudheidkamer
Op de stalzolder is een historische thematische expositie en zijn er wisseltentoonstellingen.
Naast open dagdelen zijn er mogelijkheden voor groepsbezoeken.
De in opbouw zijnde collectieregistratie is gedeeltelijk op internet beschikbaar: zie onder Collectie.
Capelse ISLA II in Oudheidkamer
Zoals steeds zijn de vrijwilligers weer op allerlei manieren aan het werk geweest in de Oudheidkamer. Allereerst zijn we natuurlijk nog druk bezig met de registratie van de voorwerpen zoals het fotograferen en het nummeren en werd er natuurlijk weer regelmatig schoongemaakt.
Koeien van Verhoog heetten Berm...
In memoriam: Maarten Molenaar.

Eind 2010 konden we in de prachtige nieuwe werkzolder trekken.
Voordat we de zolder konden betrekken moest er heel wat opgeruimd worden en geklust.
Zo zijn er onder andere schuifkasten gemaakt.