42134213
   
   
   
   
Open middagen Oudheidkamer:
(eerste zaterdag van de maand)
1/7, 5/8, 2/9, 9/9(OMD), 7/10,
4/11 en 2/12 (14-17 uur).

Eerst volgende keer:
zaterdag 1 juli 2017.