21432143
  
  
  
  
Eerst volgende keer: zaterdag 5 mei 2018.
Expositie: Het goederenvervoer.
Algemene Leden Vergadering: Woensdag 25 april
in de Oudheidkamer om 20:00 uur.