24312431
  
  
  
  
 hvn-statuten hvn-overeenkomst-periodieke-gift
 hvn-jaarverslag hvn-financieelverslag
 hvn-beleidsplan




KvK-nummer: 40465682   RSIN: 804092680

Contactgegevens: Klik hier

Bestuurssamenstelling: Klik hier

Doelstelling, beleidsplan en beloningsbeleid: Klik hier

Veslag van de uitgeoefende activiteiten: Klik hier

Financiële verantwoording: Klik hier
De rijksbelastingdienst merkte de HVN eerder al aan als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Nu is ook de aanvraag om de status van een culturele ANBI (nieuw fenomeen) te krijgen gehonoreerd: we zijn ook voor meer dan 90% werkzaam op cultureel gebied. Particulieren mogen voortaan in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de contributie en giften aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van hun donatie aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. We zien het ook als een rijkserkenning! En al is de beschikking van 7-2- 2013: de ingangsdatum is al 1-1-2012; keurig fiscaal beleid!

Gewone giften.
U kunt die direct overmaken naar het goede doel.
Meer informatie via de belastingdienst.

Periodieke gift in geld.
Als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan de HVN, kunt u het formulier 'Overeenkomst Periodieke Gift' downloaden.
Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar de penningmeester en u ontvangt het ondertekend retour.