(tenzij anders of extra vermeld)     Foto:  Historische Vereniging Nieuwerkerk a/d IJ 
Gebruik is toegestaan voor niet-commerciële doeleinden, mits er niets wordt gewijzigd.

 Selecteer 1 nummer   of  foto's met tekst   of  

  of  rubriek keuzerondje maak keuze ongedaan         
 


1e en 2e Wereldoorlog
Bedrijf Bedrijventerreinen
Bedrijf Middenstand
Bedrijf Steenplaatsen
Bedrijf Transsportbedrijven
Bedrijf Tuinbouw- en veeteeltbedrijven
Bestuur algemeen na 1800-1950
Bestuur algemeen na 1950-2010
Bestuur na 2010 als onderdeel Zuidplas
Gezondheidszorg
Kerken
Ontstaan Nieuwerkerk en bestuur tot 1800
Openbaar vervoer
Polder en polderbeheer
Portretten
Recreatie- en natuurgebieden
Rijks- en gemeentemonumenten
Scholen
Sportverenigingen
Verenigingen anders dan sport
Wijk Buitengebied
Wijk Dorrestein
Wijk Esse Hoog en Esse Laag
Wijk 's-Gravenweg
Wijk Kleinpolder en Parkzoom
Wijk Oranjebuurt
Wijk Oude dorp
Wijk Zuidplas