LID DONATEUR VRIJWILLIGER
OPGEVEN-WIJZIGEN-NIEUWSFLITS
 Contributie, donatie en lidmaatschap
Particulieren zijn met een minimumbedrag van € 17,50 al lid van onze vereniging. Voor een 2e gezinslid erbij bedraagt die slechts € 25,00. De minimale bijdrage voor bedrijven bedraagt € 50,00. Het meldingsformulier kunt u gebruiken voor:
- opgeven als lid-donateur en/of vrijwilliger van onze vereniging,
- toezending van onze digitale nieuwsflitsen en
- het wijzigen van persoonsgegevens.
Let op : De HVN is een culturele ANBI (zie hierna) waardoor de belastingaftrek van uw gift of donatie hoger is.

ANBI
De Belastingdienst heeft de HVN als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangewezen. Op 1 januari 2012 heeft de HVN ook de status van een culturele ANBI gekregen omdat wij voor meer dan 90% werkzaam zijn op cultureel gebied.
Dit heeft tot gevolg dat particulieren voortaan in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de contributie en giften als aftrekpost mogen opgeven.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van hun donatie aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Bankrekening
NL89 RABO 0345 2942 03 t.n.v. Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel.

Gewone giften
U kunt die direct overmaken naar het goede doel. Meer informatie via de belastingdienst.

Periodieke gift in geld
Als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan de HVN, kunt u het formulier 'Overeenkomst Periodieke Gift' opvragen.
Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar de penningmeester en u ontvangt het ondertekend retour. Hij informeert u desgewenst ook over legateren.

Verslagen en documenten
Mede ten behoeve van de aanwijzing tot een culturele ANBI-status (zie hiervoor) zijn de volgende gegevens en verslagen opgenomen dan wel ter inzage:

KvK-nummer:40465682 RSIN:804092680

Contactgegevens en bestuurssamenstelling

De statuten van de vereniging

Beleidsplan en beloningsbeleid

Jaarverslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarlijkse financiële verantwoording
 Bijzondere sponsors
Om bijzondere sponsor van de HVN te worden zijn er de volgende mogelijkheden:
Donateur met naam/logo/link op drukbezochte website met historische info, films en foto's en 3x per jaar vermelding in nieuwsbrief.
(minimum donatie € 75 per jaar.)
Donateur met bovendien ook een advertentie op de website op elke pagina.
(minimum donatie € 150 per jaar.)
Zie verder het meldingsformulier.


Bijzondere sponsors met link: