LID DONATEUR VRIJWILLIGER
OPGEVEN-WIJZIGEN-NIEUWSFLITS
  Collectie
Mede doordat de HVN de beschikking heeft over een expositieruimte is er de afgelopen 30 jaar een grote collectie van voorwerpen verzameld. De voorwerpen zijn voorzien van een uniek nummer en opgenomen in een permanente expositie in de Oudheidkamer (de stal en twee hooibergen van de Hoeve ‘Nooit Gedacht’ aan de ’s-Gravenweg) of in ons depot bij de Oudheidkamer geplaatst.

Objecten bekijken.

Collectie@hvn login, indien toegestaan.
Alle voorwerpen zijn geregistreerd, gefotografeerd en in een databank opgenomen die u kunt inzien.
De voorwerpen worden ook gebruikt voor educatieve doeleinden voor lessen op scholen of in de Oudheidkamer.

Mocht u bij het opruimen of verhuizen voorwerpen, afbeeldingen of bescheiden tegenkomen die betrekking hebben op het verleden van Nieuwerkerk of haar inwoners schroom dan niet met ons contact op te nemen. Een telefoontje of email naar één van de bestuursleden is gauw gemaakt, zie over ons.
  Toelichtingen op bepaalde objecten
Model van een zeiljacht (ISLA II) vervaardigt door Arie Schutter, Ver-Hitland met een familiegeschiedenis.

Zilveren servetringen met een verhaal.
De schatten van de Zuidplas 2015

De schatten van de Zuidplas 2016

De schatten van de Zuidplas 2017
  Fotobank
In de fotobank zijn alle door de HVN ontvangen/verkregen digitale afbeeldingen opgenomen, die niet in de collectiebank zijn opgenomen. Zij zijn herkenbaar aan de aantekening ‘hvnweb’ op de afbeelding.

Foto's bekijken.
Gebruik is toegestaan voor niet-commerciële doeleinden, mits er niets wordt gewijzigd.
Meer informatie bij:
Piet Fokker, webmaster HVN,
mail: fokker@hvnweb.nl