LID DONATEUR VRIJWILLIGER
OPGEVEN-WIJZIGEN-NIEUWSFLITS
 Beknopte geschiedenis van Nieuwerkerk aan den IJssel
Inleiding.
In de hierna genoemde documenten wordt de geschiedenis van Nieuwerkerk aan den IJssel beknopt beschreven. Om een duidelijk beeld te schetsen van die geschiedenis heeft de samensteller de geschiedenis in eerste instantie in drie tijdvakken (delen) onderscheiden. Het eerste deel zal op 2 januari 2024 worden gepubliceerd. Verwacht wordt dat het 2e en 3e deel in de loop van 2024 zal worden uitgegeven. Het is de bedoeling om te zijner tijd ook over de tijdvakken 1970 t/m 1999 en 2000 t/m 2030 een beschrijving te geven.
Voor meer informatie over de totstandkoming van de delen wordt verwezen naar het nawoord met colofon en literatuurlijst.

Inhoudsopgave. Ieder deel kan afzonderlijk worden bekeken.

Deel 1 - Nieuwerkerk op den IJssel in wording (1282 t/m 1794).

Deel 2 - Een agrarisch gemeente met steenplaatsen (Oude Dorp, ’s-Gravenweg en Kortenoord – 1795 t/m 1939). IN BEWERKING

Deel 3 - De WO II en de eerste uitbreidingen (Oranjebuurt en Dorrestein - 1940 t/m 1969). IN BEWERKING
 Mondelinge verhalen (oral history) op schrift, films en video
Mondelinge verhalen over het verleden van Nieuwerkerk aan den IJssel te onderscheiden in verhalen of interviews op schrift, met een geluidsopnamen of met film of video.

Films en video's Interviews, verhalen en overige film/video opnamen.
Verhalen op schrift Verschillende personen vertellen over hun leven in en rond het dorp Nieuwerkerk aan den IJssel. De interviews zijn gerangschikt naar de omgeving of onderwerp waarover zij vertellen.
 Korte beschrijvingen en wetenswaardigheden over Nieuwerkerk
De geschiedenis van het landschap.

De drooglegging van de Zuidplas in 1839.

Het Oude dorp (Winkels, Raadhuis, Herbergen en Brandweer).

Raadsels over de graanprijzen op de torenklok van de Dorpskerk.

Artikelen in het regionaal-historische tijdschrift ‘De Schatkamer’

Artikelen A.M. den Boer in De Schatkamer.

Een bijdrage van Adri den Boer in 2020 aan het boek ‘Occupation Stories’ over de 2e Wereldoorlog.

Index van artikelen in het ondernemersblad Bladwijzer en in het Kanaal onder Oude zaken.

Index van artikelen in het Kanaal onder TOEN & NU. De geel gearceerde nummers zijn inmiddels digitaal te lezen.
Stormnacht februari 1953 met een dijkdoorbraak in Nieuwerkerk aan de IJssel.

Bus en trein in en om Nieuwerkerk (Hans de Vlaming).

Bericht van den predikant C. Kumsius. Omdat deze predikant staatszaken op de preekstoel ter sprake had gebracht, werd hij op 6 september 1795 afgezet als predikant en moest hij binnen 14 dagen de pastorie verlaten. In dit bericht verdedigt hij zich tegen de beschuldigingen die in het rapport van het 'Comité ter Voorlichting en Bestiering der Remotien en Regeerings Aanstellingen'

De Reformatie in Nieuwerkerk.

Een rondgang door Nieuwerkerk aan den IJssel aan de hand van digitale ansichtkaarten rond 1910.

Voor meer informatie over Nieuwerkerk wordt verwezen naar links, boeken en brochures.