LID DONATEUR VRIJWILLIGER
OPGEVEN-WIJZIGEN-NIEUWSFLITS
 Ontstaansgeschiedenis van het dorp
De oudste vermelding over Nieuwerkerk komt uit een register van Graaf Floris V uit 1282 met één in erfleen uitgegeven ambacht. Dit ambacht viel uit een in 3 ambachten te weten Capelle, Nieuwerkerk en Moordrecht.
De afgebeelde Hendrik IV van Naeldwijk (1430-1496), was ambachtsheer van Nieuwerkerk.

Er was min of meer pas sprake van een dorp toen de stenen dorpskerk is gebouwd tussen 1500-1525.

Uit een oude dorpsbeschrijving blijkt dat Nieuwerkerk in 1846 nog een klein dorp is met een bevolking van ca. 1700 inwoners. Lange tijd vonden er alleen maar grenswijzigingen plaats.
Pas na de drooglegging van de polders Zuidplas (1839) en Prins Alexander (1874) en na de normalisatie van de Hollandsche IJssel (1955), ontwikkelde de gemeente zich en nam het inwonertal en de bedrijvigheid toe.

Vooral na de WO II is het inwonertal sterk gestegen en werd Nieuwerkerk een forensengemeente. In 1995 werd voor de bouw van de Rotterdamse wijk Nesselande door Nieuwerkerk grond afgestaan. Anno 2023 heeft Nieuwerkerk ca. 26.648 inwoners.
Voor een uitgebreide beschrijving van het ontstaan van Nieuwerkerk en de andere in de gemeente Zuidplas gelegen dorpen wordt verwezen naar het in 2009 door de gemeente uitgegeven boekje ‘Thuis in Zuidplas’ (Van Polder tot Gemeente).
 Mondelinge verhalen (oral history) op schrift, films en video
Mondelinge verhalen over het verleden van Nieuwerkerk aan den IJssel te onderscheiden in verhalen of interviews op schrift, met een geluidsopnamen of met film of video.

Films en video's Interviews, verhalen en overige film/video opnamen.
Verhalen op schrift Verschillende personen vertellen over hun leven in en rond het dorp Nieuwerkerk aan den IJssel. De interviews zijn gerangschikt naar de omgeving of onderwerp waarover zij vertellen.
 Korte beschrijvingen en wetenswaardigheden over Nieuwerkerk
De geschiedenis van het landschap.

De drooglegging van de Zuidplas in 1839.

Het Oude dorp (Winkels, Raadhuis, Herbergen en Brandweer).

Raadsels over de graanprijzen op de torenklok van de Dorpskerk.

De Reformatie in Nieuwerkerk.

Artikelen in het regionaal-historische tijdschrift ‘De Schatkamer’

Artikelen A.M. den Boer in De Schatkamer.
Stormnacht februari 1953 met een dijkdoorbraak in Nieuwerkerk aan de IJssel.

Bus en trein in en om Nieuwerkerk (Hans de Vlaming).

Een bijdrage van Adri den Boer in 2020 aan het boek ‘Occupation Stories’ over de 2e Wereldoorlog.

Een rondgang door Nieuwerkerk aan den IJssel aan de hand van digitale ansichtkaarten rond 1910.

Voor meer informatie over Nieuwerkerk wordt verwezen naar links, boeken en brochures.