LID DONATEUR VRIJWILLIGER
OPGEVEN-WIJZIGEN-NIEUWSFLITS
 
Zoals in de inleiding al is vermeld is de HVN in 1992 opgericht en beperkt zich alleen tot het voormalig grondgebied van de in 2010 gefuseerde gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. De beide andere gefuseerde gemeenten (Moordrecht en Zevenhuizen/Moerkapelle) hebben een eigen historische organisatie.

De twee initiatiefnemers van de oprichting van de HVN en de Oudheidkamer waren Maarten Molenaar en Adri den Boer.
Maarten is tot zijn overlijden in 2017 als beheerder nauw betrokken geweest bij het reilen en zeilen van de Oudheidkamer en de daarin aanwezige permanente expositie. Ook wist hij door zijn enthousiasme en gedrevenheid altijd weer vrijwilligers te vinden om de vele activiteiten en verbouwingen in het museum uit te voeren.

Adri heeft als lokaal historicus vooral gezorgd voor de inhoud van de Oudheidkamer en de historische feiten en verhalen. Hij is tot vlak voor zijn overlijden in mei 2022 30 jaar secretaris van onze vereniging geweest. Daarnaast heeft hij vele boeken en brochures geschreven zie links, boeken en brochures.
 Doelstelling en activiteiten
De HVN maakt zich sterk om de geschiedenis van de Nieuwerkerk aan den IJssel (inclusief de buurtschappen Kortenoord, Klein-Hitland en Ver Hitland) veilig te stellen. Zij doet dat door:

a) het bevorderen van kennis en belangstelling voor de geschiedenis van Nieuwerkerk aan den IJssel;
b) het stimuleren en doen uitvoeren van studies en/of onderzoeken op sociaal- en cultureel historisch gebied;
c) het stimuleren van het behoud en bescherming van historische bebouwing, monumenten en objecten van geschiedenis en kunst;
d) het aanleggen en beheren van een collectie historische voorwerpen
e) het in stand houden en beheren van een Oudheidkamer (historisch museum) al of niet in samenwerking met het gemeente bestuur en/of andere instantie.

Om bovengenoemde doelstelling gestalte te geven voert de HVN de volgende activiteiten uit te weten:

1. het fotograferen, registreren en beheren van de verkregen voorwerpen en afbeeldingen in databanken;
2. het onderhouden en conserveren van de verkregen objecten uit Nieuwerkerk of van Nieuwerkerkers;
3. het inrichten en onderhouden van een permanente expositie in een Oudheidkamer (Historisch Museum);
4. het organiseren van wisseltentoonstellingen over de geschiedenis van Nieuwerkerk of over verkregen objecten en/of afbeeldingen;
5. het driemaal per jaar uitgeven van een Nieuwsbrief en een digitale Nieuwsflits;
6. Het geven van lezingen en educatieve lessen op scholen en in de Oudheidkamer;
7. Het vastleggen en publiceren van (levens)verhalen van en over inwoners van Nieuwerkerk a/d IJssel al dan niet aangevuld met videobeelden en afbeeldingen; 8. het stimuleren van de aandacht voor de leefomgevingswaarden van erfgoed in Nieuwerkerk aan den IJssel aan de hand van een referentiekader dat door het Planbureau voor de Leefomgeving is gepubliceerd
9. Samen met de gemeente Zuidplas invulling geven aan de in 2021 door de gemeente vastgestelde erfgoedvisie.
 Het bestuur e.a.
Het bestuur van de HVN bestaat in beginsel uit vijf leden waaronder een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Eén keer per jaar is er in het voorjaar een ledenvergadering waarin onder andere het jaarverslag wordt besproken.

De vereniging bestaat inmiddels al 30 jaar, waar aan op de ledenvergadering van 5 april 2022 aandacht is besteed, klik hier.

Ook aan het 15 en 20 jarig bestaan is aandacht besteed, klik hier.

In het jaarverslag en het beleidsplan ( zie anbi, contributie en (bijz)donateurs ) blijkt welke activiteiten zijn uitgevoerd en welke plannen wij voor de komende jaren nog willen verwezenlijken.

Voorzitter: Brord van Westing, Vecht 154, 2911 ES Nieuwerkerk aan den IJssel, tel. 0180-321363, e-mail: vanwesting@hvnweb.nl

Secretaris en adres HVN: Marie-José Schrage, Lek 69, 2911 BG Nieuwerkerk aan den IJssel, tel. 06 5495 6214 email: info@hvnweb.nl

Penningmeester/beheerder website: Piet Fokker, Margrietveld 14, 2914 CG Nieuwerkerk aan den IJssel, tel. 0180-317245 e-mail: fokker@hvnweb.nl
Lid/educatie: Johan Knoester, Irisveld 4, 2914 CB Nieuwerkerk aan den IJssel, tel. 0180-315896 e-mail: johanknoester1@ziggo.nl

Lid/collectie: Kor van der Glas, Prins Mauritssingel 19, 2912 BG Nieuwerkerk aan den IJssel, tel. 0180-319372 e-mail: k.vd.glas@hetnet.nl

Bankrekening: NL89 RABO 0345 2942 03 t.n.v. Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel.

Hoewel niet in het bestuur zijn de volgende vrijwilligers en hun taak nauw verbonden met het bestuur.

Redacteur en vormgever Nieuwsbrief: Mieke den Boer, Verzetsstraat 76, 2912 CV Nieuwerkerk aan den IJssel, tel. 0180-314870 e-mail: mieke@miekedenboer.nl

Beheerder Oudheidkamer (agenda en sleutel): Eefje Molenaar-van Rossum, 's-Gravenweg 6, 2911 CG Nieuwerkerk aan den IJssel, tel. 0180-312228

Adres Oudheidkamer: 's-Gravenweg 6a, 2911 CG Nieuwerkerk a/d IJssel. Tel:0180-312228, zie oudheidkamer en (wissel)exposities.

Ereleden: Maarten Molenaar (†2017), Eefje Molenaar-Van Rossum, Adri den Boer (†2022) en Mieke den Boer-Snoei.