LID DONATEUR VRIJWILLIGER
OPGEVEN-WIJZIGEN-NIEUWSFLITS
 HVN-vrijwilliger worden
De Historische Vereniging Nieuwerkerk a/d IJssel (HVN) draait op vrijwilligers. Thans werken er zo’n 23 vrijwilligers voor onze vereniging (incl. het bestuur).
Vrijwilligers hebben diverse leeftijden en diverse achtergronden. De een is jong en hoopt later in een museum te werken. De ander vindt het leuk om ook met de ervaring uit haar of zijn arbeidsverleden aan educatie te doen.
Weer een ander weet alles van metaal of hout en is graag met de handen actief. Allemaal willen ze iets doorgeven en vinden ze dat ook het verleden interessant is. Zelfs het verleden van een eenvoudig polderdorp.
Voor de vrijwilligers kunnen de volgende functies worden onderscheiden:
 
a. Algemene activiteiten voor de vereniging
• vervaardigen van lesbrieven voor scholen;
• registreren van objecten en afbeeldingen in onze databanken en documentaties rond die voorwerpen;
• het opzetten en inrichten van wisseltentoonstellingen in de Oudheidkamer of elders (bijvoorbeeld in de openbare bibliotheek)
• bezorgen van de HVN-Nieuwsbrief in Nieuwerkerk.
• meewerken aan interviews en vastleggen van verhalen van inwoners (oral history).
• schrijven van historische artikelen over Nieuwerkerk voor onze nieuwsbrief en website;
b. Activiteiten in de Oudheidkamer:
• beheren en het onderhouden van de tentoongestelde objecten in de Oudheidkamer
• onderhouden en restaureren van historische voorwerpen.
• ondersteuning bij de opbouw van de permanente tentoonstelling en een wisseltentoonstelling
• het optreden als gastvrouw/-heer of voorlichter (suppoost) suppoost gedurende de ‘open middagen’.
• rondleiden van groepen.
 
Wie interesse heeft kan contact opnemen met de voorzitter of secretaris zie over ons U kunt zich ook aanmelden via het meldingsformulier